Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
CoriLiar
3697 f508 500
Reposted fromverronique verronique viamcawesome mcawesome
CoriLiar
9234 3205 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
CoriLiar
7894 0f59 500
Reposted fromsoftboi softboi viael-kaktus el-kaktus
CoriLiar
9862 22af
CoriLiar
'To nie jest kraj dla ludzi o delikatnej skórze. Jeśli ktoś ma skłonności do depresji, nie lubi ciemności i deszczu, to dajemy takiemu komuś najwyżej rok. Islandia zweryfikuje wszystko, co ze sobą przywiozłeś: nadzieje, obawy, zapas gotówki, nawet miłość. Jeśli będziesz się wahać, ten kraj nie da ci szans.' 
Berenika Lenard – Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii 
CoriLiar
Reposted from4777727772 4777727772 viaGunToRun GunToRun
CoriLiar
2348 f5c1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaGunToRun GunToRun
4038 6edb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viael-kaktus el-kaktus
CoriLiar
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaPoranny Poranny
CoriLiar
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viaszydera szydera
CoriLiar
9669 0877
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
CoriLiar
8393 37ef 500
Maud Chalard
Reposted fromPoranny Poranny
CoriLiar
CoriLiar
8398 188c 500
Dilayla Romeo
Reposted fromPoranny Poranny
CoriLiar
CoriLiar
CoriLiar
2936 28e6 500
fot. Lindsay Dewald
CoriLiar
7938 e14d
Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromdoedeer doedeer viaszydera szydera
CoriLiar
CoriLiar
8831 5ba6 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl